Missie & visie

Dextron ondersteund opdrachtgevers in hun dynamische behoefte aan gekwalificeerde specialisten voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, vraagstukken en tijdelijke vervanging. Het motto ‘for promising professions’ benadrukt onze ambitie om zowel personeel als opdrachtgevers te faciliteren in moeilijk vervulbare functies. Kundig, verbonden, ondernemend, persoonlijk en integer zijn de kernwaarden die ons verbinden en richting geven.

Kundig – We werven, selecteren en ontwikkelen toptalent en zijn in staat om snel de juiste kennis en kunde te mobiliseren. Gedreven personeel die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak en hier nog beter in willen worden. Hen bieden we alle mogelijke ondersteuning en opleidingen, zodat ze hun eigen ambities en die van de opdrachtgever kunnen realiseren.

Verbonden – Dextron is een uitzendorganisatie waar gemotiveerde vakmensen aan hun professionele ontwikkeling en groei werken. En waar opdrachtgevers graag een beroep op doen bij specialistische uitdagingen of capaciteitsproblemen. Door deze verbondenheid en samenwerkingscultuur komen we tot de beste resultaten.

Ondernemend – Wat ons onderscheidt is onze betrokkenheid, professionaliteit en heldere marktfocus. Daardoor weten we precies wat er in de markt speelt en waar klanten en personeel behoefte aan hebben. Hier spelen we proactief op in, onder andere door steeds nieuwe kennis en trainingen te ontwikkelen. Dit vanuit een positieve kijk op de toekomst en de ambitie om daar proactief invulling aan te geven.

Persoonlijk – We nemen de tijd om mensen en organisaties echt te leren kennen. Door open te staan voor elkaar en met oprechte interesse te luisteren, kunnen we beter begrijpen wat nodig is om succesvol te zijn. Rechtdoorzee, eerlijk en doelgericht.

Integer – Onze verantwoordelijkheid naar opdrachtgevers en personeel nemen we zeer serieus, evenals onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voorop staat dat we betrouwbaar zijn, en dat we de mensen met wie we samenwerken oprecht en respectvol tegemoet treden.